Trong bối cảnh dịch COVID-19 làm gián đoạn nhiều hoạt động xuất và nhập khẩu, ngành Nông nghiệp nước ta trong 6 tháng đầu năm vẫn đạt mức tăng trưởng tích cực. Đây là kết quả của việc tái cơ cấu từ tổ chức sản xuất tới tiêu thụ nông sản, có thể thấy rõ nhất ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

VIDEO LIÊN QUAN