Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực. Nhưng hiệp ước này không có sự tham gia của các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và cả Nhật Bản, quốc gia duy nhất trên thế giới hứng chịu hậu quả của bom nguyên tử.

VIDEO LIÊN QUAN