Nhiều tháng qua, không mấy ai chú ý tới cuộc di cư của đàn voi rừng 15 con của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cho tới khi đàn voi này lang thang trong một khu dân cư đông người. Chuyến đi xa nhà 500km của đàn voi rừng đã làm nổi bật vấn đề cấp bách về việc bảo tồn môi trường sống của loài vật này.

VIDEO LIÊN QUAN