Những ngày qua, người dân tại thành phố Madurai, Ấn Độ đã phải sống chung với sự ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Người dân bất bình, vì đây không phải là lần đầu tiên hiện tượng những bọt trắng do ô nhiễm nước xuất hiện như thế này. Thế nhưng, chính quyền địa phương vẫn chưa có cách nào để giải quyết triệt để.

VIDEO LIÊN QUAN