Nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt có thể gây ra những hậu quả nặng nề cho môi trường. Dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo thế nhưng do lợi nhuận quá cao thế nên nhiều nông dân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vẫn bất chấp. Họ vẫn tự ý chuyển đổi, đào ao nuôi tôm trên đất ruộng.

VIDEO LIÊN QUAN