Qua những thủ đoạn như khò, tấm phẩm màu… những con lợn nái không rõ nguồn gốc, lợn nái thải loại đã nhanh chóng được hô biến thành thịt lợn mán, lợn rừng. Thịt lợn làm ra tới đâu tiêu thụ hết đến đó. Mỗi ngày hàng chục tấn thịt được bán ra thị trường.

VIDEO LIÊN QUAN