Sự kiện nhóm hiệp sĩ tử vong không chỉ khiến người dân cả nước đau lòng, thảng thốt mà nhiều tấm lòng nhân ái đã chung tay, gửi đến gia đình các hiệp sĩ một chút sẻ chia, an ủi, nhằm giúp các gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

VIDEO LIÊN QUAN