Một khu vực rộng gần 7.000 ha đã bị lửa thiêu rụi. Hơn 800 lính cứu hỏa được huy động để dập đám lửa đang hoành hành. Tuy nhiên, chỉ 10% diện tích đám cháy được kiểm soát.

VIDEO LIÊN QUAN