Thay vì phải vất vả truy vết các ca bệnh, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tại Hàn Quốc đang đẩy mạnh việc sử dụng các ứng dụng cảnh báo COVID-19. Những ứng dụng này cho phép phát hiện người đã nhiễm COVID-19 hoặc người từng tiếp xúc với các ca bệnh.

VIDEO LIÊN QUAN