Tất cả trẻ con Hàn Quốc đẻ ra đã được tính là 1 tuổi và thêm 1 tuổi nữa sau ngày đầu tiên của năm mới. Với những người đẻ con vào tháng 12, việc tính tuổi như vậy là cực kỳ khó chịu.

VIDEO LIÊN QUAN