Nhằm chống lại vấn đề bụi mịn đang ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân những ngày qua, chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc hôm nay đã công bố một loạt các biện pháp.

VIDEO LIÊN QUAN