Bộ LĐTB&XH sẽ tìm mọi cách để hạn chế, cắt giảm lao động dệt may dù bối cảnh hiện nay còn rất khó khăn

VIDEO LIÊN QUAN