Đối với mỗi người dân Việt Nam dù ở trong nước hay kiều bào xa tổ quốc, hải trình đến với Trường Sa luôn là niềm vinh dự, sự tự hào về vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong những ngày tháng 6 này thì một hành trình như vậy đã được tổ chức để đưa hơn 40 kiều bào đại diện cho cộng đồng 5,3 triệu người Việt trên khắp thế giới. Đây là hoạt động nhằm tạo ra một mạng lưới chiến sỹ Trường Sa đoàn kết gắn bó, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

VIDEO LIÊN QUAN