Tại Hải Phòng, sau khi ghi nhận 2 trường hợp là lái xe vận tải từ phía Nam vào thành phố dương tính với SARS-CoV-2, UBND thành phố vừa ra văn bản chỉ đạo việc bắt buộc phải dán logo theo từng nhóm quy định đối với phương tiện vào thành phố.

VIDEO LIÊN QUAN