Có rất nhiều dự đoán và cả những hi vọng khác nhau về cuộc gặp lịch sử Mỹ - Triều đang diễn ra. Chủ yếu những dự đoán này đi theo hai hướng là rất lạc quan và rất bi quan. Những người lạc quan tin vào việc tới đây, một thỏa thuận sẽ sớm đạt được. Trong khi những người bi quan hơn nghĩ về một kịch bản trắng tay cho tất cả các bên.

VIDEO LIÊN QUAN