Do ảnh hưởng của dịch bệnh, vướng mắc trong việc vận chuyển nên nhiều doanh nghiệp đã không về vùng nguyên liệu để thu mua, thậm chí cả những doanh nghiệp cam kết bao tiêu sản phẩm cũng không đến. Nhiều hecta nông sản đã đến mùa thu hoạch của người dân có nguy cơ thất thu.

VIDEO LIÊN QUAN