Bắt đầu từ ngày mai 18/3, tỉnh Hải Dương sẽ thực hiện các biện pháp phòng dịch theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, từ ngày mai, học sinh trên toàn tỉnh được đi học trở lại. Chính vì thế, công tác chuẩn bị phòng học cũng như các phương án bảo đảm an toàn phòng dịch, đang được các trường gấp rút triển khai.

VIDEO LIÊN QUAN