Chủ tịch Ủy ban Xây dựng nhà nước và pháp luật Duma Quốc gia Nga đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng, các hạ nghị sĩ Nga sẽ biểu quyết thông qua Dự luật sửa đổi Hiến pháp này.

VIDEO LIÊN QUAN