Số người từ Đà Nẵng và các khu vực có dịch ở miền trung trở về Hà Nội theo thống kê lên tới hơn 21 nghìn trường hợp, toàn bộ các trường hợp này đã được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết là đã chuyển khoảng 21 nghìn test xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho các quận, huyện, thị xã để triển khai xét nghiệm nhanh. Công tác hiện đang được thực hiện khẩn trương để có thể hoàn thành vào ngày 1/8.

VIDEO LIÊN QUAN