Sau khi đấu thầu toàn bộ công tác thu gom rác của 30 quận, huyện và thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội đã giảm được hơn 34% chi phí, tương đương số tiền gần 4.000 tỷ đồng.

VIDEO LIÊN QUAN