Sáng 5/2, du khách và người dân Hà Nội bất ngờ khi thấy 12 con thiên nga đen và trắng được quây lưới nhốt phía sau đền Ngọc Sơn (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Được biết, đây là chủ trương của Công ty Thoát nước Hà Nội

VIDEO LIÊN QUAN