Để nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, TP Hà Nội sẽ mở rộng thêm các đơn vị làm việc vào ngày thứ Bảy để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

VIDEO LIÊN QUAN