Từ 0h hôm nay, Hà Nội đã tăng cường các biện pháp chống dịch COVID-19. Nhiều biện pháp cấp bách được triển khai, đặc biệt là tạm dừng hoạt động các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu. Kể từ chiều tối qua khi có thông tin này đã có hiện tượng người dân Hà Nội đổ ra các siêu thị để mua hàng mặc dù trên thực tế ngành Công thương đã có phương án bổ sung hàng hóa thiết yếu trên toàn hệ thống, cùng tìm hiểu rõ hơn với phóng viên Phương Anh.

VIDEO LIÊN QUAN