Thủ đô Hà Nội đặt chỉ tiêu đến 2020 hệ thống vận tải hành khách công cộng sẽ đáp ứng được 25% nhu cầu đi lại của người dân thủ đô, trong đó xe buýt đóng vai trò chủ đạo. Để tạo điều kiện triển khai, Hà Nội sẽ tiến hành phân làn tạo đường riêng cho xe buýt tại một số tuyến đường phù hợp

VIDEO LIÊN QUAN