Trong 2 ngày vừa qua, Hà Nội đã đạt chỉ tiêu vượt nửa triệu mũi tiêm vắc xin mỗi ngày, qua đó hướng đến việc hoàn thành tiêm vắc xin cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi vào ngày 15/9 và tiêm mũi 2 cho những người đủ điều kiện.

VIDEO LIÊN QUAN