Sở Y tế Tp. Hà Nội đưa ra thông tin cảnh báo: Hệ số lây nhiễm rất cao. 1 người bệnh ở Nam Từ Liêm - lây truyền ra 8 người F1, và 4 người F2. Và đã có lây nhiễm thứ phát. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tp. Hà Nội yêu cầu: truy vết nhanh hơn nữa, phát hiện sớm hơn nữa, đẩy mạnh giám sát cộng đồng, thực hiện khai báo y tế, thực hiện nguyên tắc 5K, xử phạt nghiêm, nếu không tuân thủ.

VIDEO LIÊN QUAN