TP. Hà Nội đã quyết định mức độ giãn cách thành 3 vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch bệnh COVID-19, ngay lập tức các quận, huyện tại Hà Nội đã triển khai các phương án phân khu một cách linh hoạt, sát với địa điểm địa lý, dân cư và tình hình sản xuất trên địa bàn, đặc biệt là nhanh chóng khoanh vùng và áp dụng các quy định linh hoạt để tái khởi động hoạt động sản xuất kinh doanh.

VIDEO LIÊN QUAN