UBND TP. Hà Nội vừa ban hành phương án đáp ứng thu dung điều trị, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Hà Nội với quy mô điều trị lên đến 100.000 ca mắc, 2.000 ca nặng.

VIDEO LIÊN QUAN