Để kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, UBND TP. Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhiệm vụ kiểm tra đột xuất đối với tổ chức, đơn vị có liên quan.

VIDEO LIÊN QUAN