Không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 đối với trẻ em dưới 12 tuổi, trừ những trường hợp có biểu hiện nghi mắc, đây là yêu cầu của Sở Y tế Hà Nội đối với các địa phương nhằm bảo đảm không bỏ sót F0 trong cộng đồng nhưng cũng không tạo ra bức xúc trong dư luận.

VIDEO LIÊN QUAN