Chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được đánh giá là phức tạp vì đã lây nhiễm cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và cả cán bộ y tế. Ngày 6/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội đã họp trực tuyến với huyện Đông Anh, địa bàn có cơ sở 2 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương về tình hình dịch bệnh tại đây và các biện pháp để xử lý ổ dịch này.

VIDEO LIÊN QUAN