Tại cuộc họp UBND TP Hà Nội vào sáng ngày 27/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã phê bình Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng do sở này đã thực hiện không đúng kế hoạch tuyển dụng gần 1000 công chức xã, phường

VIDEO LIÊN QUAN