UBND TP Hà Nội vừa có văn bản về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng nới lỏng ở những địa bàn an toàn. Theo đó, từ 12h ngày 16/9, các địa bàn quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng được hoạt động kinh doanh một số lĩnh vực.

VIDEO LIÊN QUAN