Ngày hôm nay (23.5), cùng với cả nước, các cử tri của Tp. Hà Nội cũng thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu bầu chọn các đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua lá phiếu bầu cử, người dân gửi gắm niềm tin vào những ứng cử viên, chọn ra những người có đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của chính mình.

VIDEO LIÊN QUAN