Từ ngày 6/12 tới tại Hà Nội, các địa phương được đánh giá ở cấp độ 1 và cấp độ 2 sẽ cho học sinh THPT đến trường học trực tiếp. Trong 2 ngày cuối tuần này, ngành giáo dục và thành phố Hà Nội đang cấp tập chuẩn bị mọi điều kiện chu đáo nhất để đón học sinh quay trở lại trường.

VIDEO LIÊN QUAN