Thành phố Hà Nội đã triển khai xây dựng mô hình thành phố thông minh ứng dụng công nghệ mới thời kỳ 4.0, với mục tiêu giải quyết những thách thức, mang lại sự tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân trên toàn thành phố.

VIDEO LIÊN QUAN