Ấn Độ và Trung Quốc hôm qua đã lần lượt rút quân khỏi 1 số vị trí tại khu vực biên giới 2 nước. Đây được coi là dấu hiệu làm giảm căng thẳng giữa Bắc Kinh và New Dehli.