Hà Lan là quốc gia dễ bị ngập lụt nghiêm trọng với khoảng 2/3 diện tích thấp hơn mực nước biển, mối đe dọa về biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao mà Hà Lan đang phải đối mặt rất nghiêm trọng. Chính phủ Hà Lan phải rà soát và thúc đẩy các biện pháp ứng phó mới, trong đó sự hợp tác giữa người dân và chính quyền đã trở thành một hình mẫu được nhiều nước học hỏi.

VIDEO LIÊN QUAN