Địa phương phải huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ; bố trí chỗ ở tạm cho những gia đình bị mất nhà cửa; rà soát và chủ động sơ tán dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, tổ chức hỗ trợ lương thực, không để người dân bị đói.

VIDEO LIÊN QUAN