Trong một năm mà thể thao quốc tế gần như bị đóng băng hoàn toàn vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc của thể thao Việt Nam vẫn được tổ chức lệ. Và chúng ta sẽ cùng phân tích một chút về cuộc bầu chọn này trong phần tiêu điểm của Việt Nam hôm nay.

VIDEO LIÊN QUAN