Công ty Grab cho biết Cơ quan quản lý cạnh tranh Singapore yêu cầu để ứng dụng Uber tại Singapore "sống" thêm một tuần nữa, tức là đến ngày 15-4 thay vì ngày 8-4 như kế hoạch của công ty Grab đưa ra.

VIDEO LIÊN QUAN