Các nhà điều tra sẽ làm rõ liệu tập đoàn Google có gây nguy hại tới cạnh tranh và người tiêu dùng hay không trong tìm kiếm, quảng cáo cùng nhiều hoạt động kinh doanh khác.

VIDEO LIÊN QUAN