Thôn Bồ Bát có nghề gốm từ hàng nghìn năm trước đang có chiều hướng mai một. Vùng đất này có loại đất sét trắng rất quý dùng để sản xuất các sản phẩm gốm, song do nhiều năm không được quan tâm khôi phục cho nên số gia đình làm nghề hiện còn ít. Nay với chủ trương khôi phục và phát triển nghề truyền thống của tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình, nghề gốm Bồ Bát đang có xu hướng phục hồi trở lại.

VIDEO LIÊN QUAN