Sau rất nhiều khó khăn thì ngày hôm nay, Thượng Viện Mỹ và Nhà Trắng đã đạt được thoả thuận về gói kích thích kinh tế trị giá 2000 tỷ USD nhằm hỗ trợ người dân và nền kinh tế của nước này

VIDEO LIÊN QUAN