Cuộc sống của chúng ta là thế giới đa chiều, đôi khi chỉ cần thay đổi một chút góc nhìn thôi, vấn đề và bản chất của sự việc sẽ được nhìn theo hướng rất khác. U não - căn bệnh được xem như một bản án tử hình cho những ai mắc phải, điều đó khiến chúng ta trở nên sợ hãi, suy sụp hay mạnh mẽ tận dụng mọi thời gian để yêu thương nhiều hơn, cũng chỉ khác nhau ở góc nhìn. Và "Café sáng" hôm nay muốn kể cho các bạn về một nhân vật đặc biệt với góc nhìn vĩ đại.

VIDEO LIÊN QUAN