Năng lượng vẫn đang tiếp tục là chủ đề nóng với các nền kinh tế toàn cầu trong tuần qua. Và khi mùa đông đang ngày càng đến gần, thì khủng hoảng năng lượng ngày càng trở nên trầm trọng. Nếu nhìn vào tình hình đang diễn ra trên thế giới, có lẽ châu Âu đang ở trong tình thế khó khăn nhất. Lượng khí đốt dự trữ ở khu vực này đang ở mức thấp kỷ lục trong vòng 1 thập kỷ qua, và việc tìm thêm cũng không hề dễ khi giá đã lên 600%.

VIDEO LIÊN QUAN