Bộ Công thương đã làm việc với tỉnh Trà Vinh về việc triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện gió tại khu vực ĐB Sông Cửu Long

VIDEO LIÊN QUAN