hạn hạn đã gây thiệt hại rất nhiều hecta cho người nông dân, tuy nhiên những mô hình nông nghiệp sa mạc vẫn phát triển ở Ninh Thuận.

VIDEO LIÊN QUAN