Khi doanh nghiệp gian dối thì cũng là khi, lợn nhập khẩu không cần cách ly, đi thẳng vào lò mổ. Vậy trách nhiệm của cán bộ kiểm dịch ở đâu trong sự gian dối này?

VIDEO LIÊN QUAN