Hiện, toàn tỉnh Hải Dương đã chuyển sang trạng thái mới, vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế. Các tổ COVID cộng đồng vẫn đi làm nhiệm vụ để đảm bảo tốt công tác giám sát dịch tại Hải Dương trong giai đoạn mới.

VIDEO LIÊN QUAN